ข่าวรัฐสภา

วัดป่าอุดมสมพร และวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จังหวัดสกลนคร คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยน ายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติธรรมในสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จากพระครูอุดมญาณโสภณ (หลวงปู่หลอ นาถกโร) เจ้าอาวาสวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ภายในวัด

วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ วัดป่าอุดมสมพร และวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จังหวัดสกลนคร คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยน ายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติธรรมในสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จากพระครูอุดมญาณโสภณ (หลวงปู่หลอ นาถกโร) เจ้าอาวาสวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ภายในวัด

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. พระภิกษุในพื้นที่ มีวัตรปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ
2. พุทธศาสนิกชนในพื้นที่มีความศรัทธาโดยมาปฏิบัติธรรมทุกวันพระ ทำให้พระพุทธศาสนาในพื้นที่มีความมั่นคง
3. ควรจะมีการส่งเสริมให้จังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่สำหรับการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน