Uncategorized

พบฟอสซิลอายุ 400 ล้านปีบนแผ่นหินที่ถูกนำมาถมตลิ่งป้องกันการกัดเซาะ พื้นที่เอกชนใกล้สุสานหอย 75 ล้านปี จังหวัดกระบี เตรียมประสานกรมทรัพยากรธรณี ตรวจสอบหาที่มาของแหล่งฟอสซิลโบราณ

พบฟอสซิลอายุ 400 ล้านปีบนแผ่นหินที่ถูกนำมาถมตลิ่งป้องกันการกัดเซาะ พื้นที่เอกชนใกล้สุสานหอย 75 ล้านปี จังหวัดกระบี เตรียมประสานกรมทรัพยากรธรณี ตรวจสอบหาที่มาของแหล่งฟอสซิลโบราณ


เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ตรวจสอบ บริเวณ สุสานหอย 75 ล้านปี โซนที่ 3 หมู่ 5 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ แนวเขตติดกับที่ดินของเอกชน พบว่ามีการนำเอาหินขนาดใหญ่ มาถมป้องกันตลิ่งพัง พบว่ามีซากฟอสซิลหลากหลาย ชิด ประกอบด้วย ฟอสซิลปะการัง ฟอสซิลพลับพลึงทะเล หอยสองฝา ไบรโอซัวร์หรือมอสทะเล และอีกหลากชนิด ปะปนและเห็นชัดบนก้อนหินที่นำมาถม ประเมินอายุฟอสซิลเหล่านี้จะอยู่ในช่วง 400 ล้านปีมากกว่าตัวสุสานหอย เตรียมประสานให้กรมทรัพยากรธรณีเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด
นายเปลี่ยนประสพ ขาวนวล หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานที่ 2 สุสานหอย อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่า ได้มีการนำก้อนหินมาถม เป็นแนวกันคลื่น มาประมาณ 3-4 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้กำลังตรวจสอบ ว่า ที่ดินเป็นของใคร และนำหินที่พบหินฟอสซิล มาจาก ที่ไหน เพราะบริเวณนี้ถูกประกาศคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ตามกฎหมายกรมทรัพยากรธรณี


นอกจากนั้น ตรวจสอบการพังของแผ่นฟอสซิลสุสานหอยแหลมโพธิ์ 75 ล้านปี ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยและ 1 ใน 3 ของโลก พบว่า สถานการณ์น่าเป็นห่วง มีอัตราการพังทลายมากกว่า 2 เมตรต่อปี โดยเฉพาะฐานล่างที่ถูกน้ำซัดจนกร่อนพังลงทะเลทุกๆปี จึงอยากให้เร่งอนุรักษ์และมีการทำแนวป้องกันพังทลายเพื่อรักษาสมบัติชิ้นนี้ไว้ ที่ผ่านมาอุทยาแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ได้เสนอเรื่องของบประมาณในการสร้างแนวกันคลื่นหลายครั้งแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้สุสานหอยพังมากไปกว่านี้ แต่ก็ยังไม่ได้รับการพิจารณา

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน