Uncategorized

ตราด/หน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประจําพื้นที่ตราด ไอเดียเก๋ จัดสภากาแฟยามเช้าร่วมกับหน่วยงานข้าราชการไทยและกัมพูชาสร้างความคุ้นเคยระหว่างหน่วยงานข้าราชการ

ตราด/หน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประจําพื้นที่ตราด ไอเดียเก๋ จัดสภากาแฟยามเช้าร่วมกับหน่วยงานข้าราชการไทยและกัมพูชาสร้างความคุ้นเคยระหว่างหน่วยงานข้าราชการ

วันที่ 11 กันยายน 2562 ตราด/สถานที่โรงจอดรถคลองถมบ้านแก้วกาแฟ เวลา 07.00 น.นาวาเอก ประจวบ มะลิทอง ผบ.ฉก.นย.ตราด เป็นประธานเปิดการประชุมสภากาแฟยามเช้า พร้อมด้วย น.อ.นพโรจน์ สิริปริยพงศ์ หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดน ประจําพื้นที่ตราด นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายก อบจ.ตราด นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ และคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนในพื้นที่และอีกหลายหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมด้วยหน่วยงานข้าราชการกัมพูชา นายประ วิเจิต นายอําเภอมณฑลสีมา คนใหม่ ของกัมพูชา และ อีกหลายหน่วยงานของกัมพูชาเข้าร่วม 10 หน่วยงานประชุมร่วมสภากาแฟยามเช้า เป็นการประชุมสภากาแฟในลักษณะปรึกษาหารือพูดคุยพบปะสังสรรค์สร้างความคุ้นเคยสนิทสนมซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ราชการกัมพูชา ดังนั้นทางหน่วยงานประสานงานชายแดนไทยและกัมพูชา ประจําพื้นที่ตราด ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าขึ้น เพื่อการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานร่วมกัน จะต้องให้เกิดการบูรณาการ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างประเทศ การร่วมมือกันในการแก้ปัญหาต่างๆให้กับหน่วยงานในพื้นที่และระหว่างประเทศร่วมกันด้วย และโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเหตุการณ์ต่างๆทั้งเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วย เป็นเรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จะต้องช่วยกันร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆร่วมกัน ทั้งกํานันและผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งการประชุมสภากาแฟยามเช้าในครั้งนี้ เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับหน่วยงานข้าราชการทั้งสองฝ่ายร่วมกัน จากนั้นยังมีหน่วยงานจากโรงพยาบาลกรุงเทพตราด มาให้บริการวัตความดันและตรวจเช็กสภาพร่างกายอีกด้วย พร้อมยังมีกาแฟสดและกาแฟหลากหลายรสชาติมาให้บริการอีกด้วย เพื่อเป็นบรรยากาศ ไอเดียเก๋ ของหน่วยงานประสานชายแดนไทยและกัมพูชา ประจําพื้นที่ตราดต่อไปด้วย