ข่าวประชาสัมพันธ์

มุกดาหาร เลขานุการนายก อบจ. มอบทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 66 จากกรณี นาง จรรยวรรธน์ พฤกษาสิทธิ์ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนมุกดาหาร ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษา จากนายไตรสรณคมน์ หนองเรือง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ให้กับนายวิษณุ ใจตรง (วิษ)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนมุกดาหาร ซึ่งมีสภาพความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก

สืบเนื่องจากการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของคณะครูโรงเรียนมุกดาหาร พบว่านายวิษณุ ใจตรง บ้านเลขที่ 161/3 บ้านดง ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต – ญี่ปุ่น อาศัยอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าว มีสภาพความเป็นอยู่ อย่างอยากลำบาก บ้านพักไม่มีไฟฟ้า ประปา บิดามารดามีอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาดังกล่าว เบื้องต้นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้ความช่วยเหลือนายวิษณุ ใจตรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนมุกดาหาร เงินสดจำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้งจำนวนหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร 081-0501177