ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสัมโมทนียกถา ให้คณะทำงานนิเทศโครงการฯ

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสัมโมทนียกถา ให้คณะทำงานนิเทศโครงการฯ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาให้กับคณะทำงานนิเทศโครงการอําเภอบําบัดทุกข์ บํารุงสุขฯ และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ มีนายประชา เตรัตน์ หัวหน้าคณะทำงานนิเทศโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นำคณะทำงานฯ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและให้ข้อมูล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา