ข่าวประชาสัมพันธ์

ปศุสัตว์ร้อยเอ็ดลงพื้นที่น้ำท่วมช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ แสนศรี ปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากลำน้ำยังเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อให้ความช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพสัตว์สัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว