ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

“เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ”เยี่ยมโรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา

“เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ”เยี่ยมโรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานศูนย์พระปริยัตินิดทศก์จังหวัดเชียงใหม่ เมตตาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดียวกันมอบปัจจัย จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าภัตตาหาร ค่าพาหนะ ของนักเรียน มีพระปลัดธนวัฒน์ อภวณฺโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา เป็นผู้รับ มีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ตำบลลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา