ข่าว จันทบุรี

รองผู้ว่าฯ จันทบุรี ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวของผู้ที่ไปทำงานประเทศอิสราเอล

รองผู้ว่าฯ จันทบุรี ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวของผู้ที่ไปทำงานประเทศอิสราเอล

วันที่ ( 10 ต.ค. 66 ) นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานของจังหวัดจันทบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวแรงงานชาวไทยที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล ณ ตำบลขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยอำเภอแก่งหางแมวมีแรงงานที่ไปทำงานประเทศอิสราเอลจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย

จากการสอบถามญาติ ๆ ของแรงงาน แจ้งงว่า ยังติดต่อกันได้ ทุกคนอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีใครถูกจับ หรือถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด
พร้อมนี้ได้แนะนำญาติ ถึงช่องทางในการติดต่อขอความช่วยเหลือ หรือมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทย สามารถแจ้งที่หมายเลขติดต่อ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน และติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอล สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334