Uncategorized ข่าว จันทบุรี

จันทบุรี-กองบัญชาการ ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2562

จันทบุรี-กองบัญชาการ ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2562 

วันนี้ ( 20 พ.ย.62 ) ที่ห้องประชุม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นประธานพร้อมด้วยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ล่วงลับ และพิธีสักการะและถวายเครื่องสังเวย พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องด้วยวันที่ 20 พฤศจิกายน

ของทุกปีเป็นวันกองทัพเรือ ดังนั้นกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จึงได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพเรือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ ทรงได้รับการเชิดชูในหมู่ทหารเรือเรียกขานพระองค์ว่า “เสด็จเตี่ย” และ “พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย” ต่อมาในปี 2536 มีประกาศกองทัพเรือขนานพระนามพระองค์ว่า “พระบิดาของกองทัพเรือไทย” และในปี 2544 แก้ไขเป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ทั้งนี้ ทางราชการทหารเรือ จึงได้ถือ “วันกองทัพเรือ” เป็นวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี ตราบจนถึงปัจจุบัน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก