Uncategorized ข่าว จันทบุรี

กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรีนำจิตอาสา รวมพลังนาวีสัมพันธ์ จังหวัดจันทบุรี

กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรีนำจิตอาสา รวมพลังนาวีสัมพันธ์ จังหวัดจันทบุรี

ทำความสะอาดศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันกองทัพเรือ
วันนี้ ( 20 พ.ย.62 ) ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในค่ายตากสินจังหวัดจันทบุรี สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี วันชัย จุลมนต์ ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ

ได้นำจิตอาสา รวมพลังนาวีสัมพันธ์ จังหวัดจันทบุรี และภาคีเครือข่ายประมาณ 60 คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดเนื่องในวันกองทัพเรือ โดยแบ่งกลุ่มทำความสะอาดพื้นที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สร้างความสะอาด ร่มรื่น รองรับประชาชน นักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบสักการะขอพรและท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก