Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

(มีคลิป) กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนา ปรับภูมิทัศน์วัดอรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนา
ปรับภูมิทัศน์วัดอรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ วัดอรัญญิก ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคต 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช” สำหรับปี 2566 ซึ่งเป็นปีแห่งการสวรรคตครบรอบ 7 ปี หรือ “สัตตมวรรษ” โดยกองทัพภาค 3 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชจากหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์วัดอรัญญิก ทำให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง