Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ู่

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ู่ โดยมี “เกรซ” กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ดารานักแสดงดัง และ “ฝ้าย” สุภาพร มะลิซ้อน มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 ร่วมรำวงด้วย!!!

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป”
จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม

สภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยเฉพาะการลอยประทีปโคมไฟในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองของชาวไทยได้ทำสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ วัตถุประสงค์เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อขอขมาโทษจากพระแม่คงคาผู้ให้น้ำเพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามนุษย์และสัตว์
ได้ใช้น้ำบริโภคและได้ทำความสกปรกแก่แม่น้ำมาตลอดปี เพื่อความสุขสวัสดีต่อชีวิต จึง
สมควรจัดพิธี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทึป” ขึ้น สำหรับความเชื่อของชาวอีสาน มีความเชื่อเรื่องลอยประทีปเพื่อบูชาพญานาค 15 ตระกูล ถือว่าเป็นผู้รักษาแม่น้ำ ค้ำแผ่นดินรักษาบ้านเมืองมิให้ล่มจมและเป็นผู้บันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
สภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งได้กำหนดกิจกรรม ดังนี้

1.การจัดนิทรรศการงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” จังหวัดร้อยเอ็ด
2.การสาธิตทำกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ
3.การสาธิตการประกอบอาชีพวิถีชุมชน
4. การแสดงศิลปวัฒนธรรม
5.การจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” จำนวน 1 ขบวน

จากนั้นเวลา 17.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมรำวงสมมาน้ำฯ ซึ่งมีประชาชนชาวร้อยเอ็ดจำนวน 5,000 คู่ โดยมี “เกรซ” กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ดารานักแสดงดัง และ “ฝ้าย” สุภาพร มะลิซ้อน มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 ร่วมรำวงด้วย

และในเวลา 20.30 น. ร่วมชมการประกวดธิดาสาเกตนครและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด ซึ่งตำแหน่งธิดาสาเกตนครคนที่ 20 เป็นของผู้ชนะเลิศในวันนี้ คือนางสาวภาวิณี ชัยภูมิ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 19 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือนางสาวปิยธิดา มิตตัสสา ผู้เข้าประกวดหมายเลข 8 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือนางสาวสิริรัตน์ กาลบุตร ผู้เข้าประกวดหมายเลข 10

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว
A_o_Fร้อยเอ็ด
//////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน