ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

อบจ.ชม.จัดอบรมเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตฯ  2 รุ่น ณ โรงเรียนมัธยมสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

อบจ.ชม.จัดอบรมเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตฯ 2 รุ่น ณ โรงเรียนมัธยมสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอสันกำแพง จัดอบรมเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติดในพื้นที่อำเภอสันกำแพง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่อำเภอสันกำแพงสามารถป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต อันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความเสี่ยงและการเผชิญเหตุรุนแรงของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายไพรัช ใหม่ชมภู , นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง ร่วมพิธีเปิดการอบรม ทั้งนี้ได้จัดการอบรม จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วยตำบลสันกำแพง ตำบลต้นเปา และตำบลสันกลาง รุ่นที่ 2 ในวันที่ 10

พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย ตำบลห้วยทราย ตำบลทรายมูล ตำบลร้องวัวแดง ตำบลบวกค้าง ตำบลแช่ช้าง ตำบลออนใต้ และตำบลแม่ปูคา ณ โรงเรียนมัธยมสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง