ข่าว ร้อยเอ็ด

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาคราช ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. ที่ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามการก่อสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาคราช พร้อมด้วย พ.ต.อ. ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ รักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ร้อยเอ็ด นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี และพ.ต.อ.วรชัย บางยี่ขัน ผกก.สภ.ธวัชบุรี ร่วมติดตาม

โดยความคืบหน้าของการก่อสร้าง ในด้านงานงานเหล็กกล้าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว งานฉาบปูนได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเช่นกัน คงเหลือเพียงงานปั้นปูนเกล็ด และงานลงสี ซึ่งคืบหน้าภาพรวมถือว่าดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 85% โดยการก่อสร้างจะสำเร็จได้ภายในเดือนธันวาคม ปี 2566 ในส่วนด้านงบประมาณ ไม่ได้มีปัญหา รวมถึงช่างผู้ก่อสร้างเป็นช่างมืออาชีพเป็นอันดับ 1 ของภาคอีสาน รับรองว่าออกมาเสร็จเรียบร้อย จะเป็นองค์พญานาคที่มีความสง่างาม และสวยที่สุดเป้นอันดับต้นๆของภาคอีสาน

ทั้งนี้การสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาคราช เพื่อที่จะพัฒนาให้อ่างเก็บน้ำธวัชชัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ในการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังให้มีองค์พญานาคเป็นสถานที่เชิงสัญลักษณ์ ที่แสดงออกถึงพลังศรัทธาและความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชน ตลอดจนความรุ่งเรืองของจังหวัดร้อยเอ็ดในอนาคต ซึ่งองค์พญานาค จะมีความยาว 111 เมตร และมีสูงถึง 22 เมตร จึงได้ติดตามดำเนินงานก่อสร้างองค์พญานาค และก่อสร้างศาลา ตามรูปแบบที่สำนักงานโยธาธิการฯ ได้ดำเนินการออกแบบไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากที่สุด

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว