พะเยา น่าชื่นชม ชมรมมาตรฐานช่างไฟฟ้าพะเยา ออกให้บริการ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


พะเยา น่าชื่นชม ชมรมมาตรฐานช่างไฟฟ้าพะเยา ออกให้บริการ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ชมรมมาตรฐานช่างไฟฟ้าพะเยา กับโครงการ “จิตอาสา เราทำดี เพื่อสังคม” ออกให้บริการ ติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ฟรี ตามวัด โรงเรียน และตามสถานที่ต่างๆ โดยช่างชำนาญการ เพื่อให้มีความปลอดภัยและติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามาตรฐานไฟฟ้า

 

นายนฐกร กงตาสาย ประธานชมรมมาตรฐานไฟฟ้าพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่ประกาศกฎกระทรวงแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ผู้มีอาชีพช่างไฟฟ้าต้องมีบัตรมีใบอนุญาตหรือที่เรียกว่าหนังสือความรู้ความสามารถตาม พรบ. 2557 (ฉบับที่ 2) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเนื่องจากอาชีพช่างไฟฟ้า เป็นอาชีพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ จึงกำหนดให้มีการควบคุมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงมีบทกำหนดโทษจับปรับจริง สำหรับผู้รับเหมาช่างไฟฟ้าที่ไม่มีใบอนุญาต

ทั้งนี้ ทางชมรมมาตรฐานช่างไฟฟ้าพะเยา จึงได้มีโครงการ “จิตอาสา เราทำดี เพื่อสังคม”ในแหล่งชุมชนสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่ระบบไฟฟ้า ไม่มีความปลอดภัย มีจุดเสี่ยงไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ และไม่มีงบประมาณ ทางชมรมจะทำการซ่อมบำรุง ตรวจสอบปรับปรุงให้มีความปลอดภัย และติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานไฟฟ้า โดยนำช่างที่มีฝีมือ ช่างชำนาญการ และมีใบอนุญาต มาช่วยกันซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และในวันนี้ได้ทำการซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ที่สำนักสงฆ์เกษตรพัฒนา ตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา และโครงการนี้จะจัดต่อไปอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคอุปกรณ์ไฟฟ้า หรื

 

อ แจ้งให้ทางชมรมมาตรฐานไฟฟ้าพะเยา เข้าทำการ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ใน วัด โรงเรียน แหล่งชุมชนสาธารณประโยชน์ต่างๆ สามารถติดต่อได้ทางเฟสบุ๊ค “ชมรมมาตรฐานช่างไฟฟ้าพะเยา” หรือติดต่อที่ประธานชมรมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 088-4017509