สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาลได้จัดโครงการตัดผมฟรีเพื่อช่วยแบ่งเบาภารค่าใช้จ่ายของข้าราชการตำรวจนครบาล


วันนี้(อังคารที่ 11 ธ.ค.61) เวลา 09.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาลได้จัดโครงการตัดผมฟรีเพื่อช่วยแบ่งเบาภารค่าใช้จ่ายของข้าราชการตำรวจนครบาล ณ ลานอเนกประสงค์ บช.น

./ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น.