ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.สืบสกุล​ ​บัว​ระ​วงศ์​ รอง​ ผอ.ร​มน.จังหวัด​ ช.ม.(ท.)​ มอบหมายให้ พ.อ.พิสิฐ จงวัฒนาไพศาล หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนัก​งาน​พัฒนาสังคม​และความมั่นคง​ของมนุษย​์จังหวัด​เชียงใหม่, สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลนครเชียงใหม่ , กกล.รส.จว.ช.ม.และตำรวจภูธรจังหวัด​ช.ม.ให้การต้อนรับ พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้น​ที่เพื่อ​รับทราบการดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้าง​ที่รุกล้ำคลองแม่ข่าโดยรับฟังการบรรยายสรุปบริเวณพื้นที่ศรีดอนไชย

เมื่อ​ 13 พ.ย.61​
เวลา​ 0930 น.
พ.อ.สืบสกุล​ ​บัว​ระ​วงศ์​ รอง​ ผอ.ร​มน.จังหวัด​ ช.ม.(ท.)​ มอบหมายให้ พ.อ.พิสิฐ จงวัฒนาไพศาล หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนัก​งาน​พัฒนาสังคม​และความมั่นคง​ของมนุษย​์จังหวัด​เชียงใหม่, สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลนครเชียงใหม่ , กกล.รส.จว.ช.ม.และตำรวจภูธรจังหวัด​ช.ม.ให้การต้อนรับ พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้น​ที่เพื่อ​รับทราบการดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้าง​ที่รุกล้ำคลองแม่ข่าโดยรับฟังการบรรยายสรุปบริเวณพื้นที่ศรีดอนไชย และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการเจรจารื้อถอน และรังวัดพื้นที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ชุมชนโลกโมฬี และชุมชนสามัคคีพัฒนา พื้นที่ร่องกระแจะ​ แขวงศรีวิชัย​ ต.ช้างเผือก​ อ.เมืองเชียงใหม่ และได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ชุมชนคลองเงินที่ได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลำคลอง ยังคงค้างรื้อถอนอีกจำนวน 5 หลัง (อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล) การปฏิบัติ​เป็นไป​ด้วย​ความเรียบ​ร้อย​