Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด.. “ชมรมรวมมิตร คิดทำดี 101″..สื่อมวลชน จังหวัดร้อยเอ็ด.. ทำดีสัญจร!!เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน°เมืองมหาสารคาม เชื่อมมิตรสัมพันธ์ฉันท์ พี่น้อง บูรณาการผุด!!!โครงการสร้างสรรค์ ฟุตบอล”ประเพณี สืบสาน สิ่งดีงาม เน้นความรักสามัคคี สานต่อ ร้อยแก่นสารสินธุ์”

จ.ร้อยเอ็ด..

“ชมรมรวมมิตร คิดทำดี 101″..สื่อมวลชน
จังหวัดร้อยเอ็ด.. ทำดีสัญจร!!เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน°เมืองมหาสารคาม เชื่อมมิตรสัมพันธ์ฉันท์
พี่น้อง บูรณาการผุด!!!โครงการสร้างสรรค์ ฟุตบอล”ประเพณี สืบสาน สิ่งดีงาม เน้นความรักสามัคคี สานต่อ ร้อยแก่นสารสินธุ์”

วันอังคารที่(10 ธันวาคม 2562) เวลา 16.30 น. ณ สนามฟุตบอลอรุณปรีดีดิลก มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม* นายภิรมย์ ภูมิเหล่าแจ้ง*นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์”ที่ปรึกษาชมรมรวมมิตร คิดทำดี101″ นำทัพนักเตะสายบุญ ชมรมรวมมิตร คิดทำดี101*สื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ระหว่างทีมชมรมรวมมิตร คิดทำดี101*สื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด กับทีมสื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม
โดยวันนี้ได้รับเกียรติจาก**นายเกรียติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมชมการแข่งขันด้วย

นายเทิดธนา ชมสา ประธานชมรมรวมมิตร คิดทำดี101″กล่าวว่า สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมา(2561)ชมรมรวมมิตร คิดทำดี101*สื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรวีไอพี(VIP)สามัครคีคัพ ครั้งที่1

ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อระดมทุน*เป็นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน*ชุมชนที่ขาดแคลนตามความเป็นจริง เพื่อจัดหา*มอบทุนการศึกษาให่กับนักเรียนที่ประพฤติดี*เรียนดี*แต่ยากจน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส และขาดแคลนตามความเป็นจริงในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยชมรมรวมมิตร คิดทำดี101 ได้เรียนเชิญทีมฟุตบอลวีไอพีประกอบด้วย
1.ทีมตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
2.ทีมวีไอพีอาวุโสร้อยเอ็ด
3.ทีมจากอำเภอศรีสมเด็จและ
4.ทีมขบวนการยุติธรรมร้อยเอ็ด

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความเมตตาจาก*นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด “ท่านเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับท่าน”นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านนงรัตน์ คงเกษม และกิจกรรมวันนั้นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านเมตตาลงเล่นให้กับ”ทีมชมรมรวมมิตร คิดทำดี101*สื่อมวลชนร้อยเอ็ด ชมรมฯ
ถือว่าได้รับความเมตตาและเป็นเกียรติอย่างยิ่งจากผู้ใหญ่ของบ้านเมือง

นายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ รองประธานชมรมฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า และกิจกรรมในวันนั้นชมรมฯ. ได้ประสานกับทีมพี่น้องสื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม. ให้เข้าร่วมทำการแข่งขันในช่วงท้ายรายการ เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างทีมชมรมรวมมิตร คิดทำดี101 *-สื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด กับทีมสื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม”*โดยอาจารย์ภิรมย์ ภูมิเหล่าแจ้ง ที่ปรึกษาชมรมฯ
ท่านเมตตาขอการสนับสนุนถ้วยรางวัลจากหน่ายงานเอกชน(มา1 ใบ)
และทางชมรมฯได้ขออนุญาต*ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ใช้ตำแหน่งของท่านจารึกในถ้วยใบดังกล่าวเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจ ให้กับทั้ง 2 ทีม.

การแข่งขันจบลงด้วย ชัยชนะ!!ของชมรมรมรวมมิตร คิดทำดี101*ทางด้านตัวแทนของทั้ง 2 ทีม. จึงได้ตกลงกันด้วยวาจาว่า” ต่อไปนี้เราจะมีการแข่งขันกันทุกปี
ให้ถือว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ระหว่างทีมชมรมรวมมิตร คิดทำดี101*-สื่อมวลชนร้อยเอ็ด กับทีมสื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม ปีที่แล้วร้อยเอ็ดเจ้าภาพ ปีนี้มหาสารคามเป็นเจ้าภาพ “ทีมไหนชนะให้ครองถ้วยรางวัล1ปี !!
“โดยจะสลับกันเป็นเจ้าภาพ” จึงเป็นตำนานประวัติบันทึกเรื่องราวขึ้น!!ให้เกิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีขึ้นในวันนี้ นายศรานุวัฒน์ กล่าว.

นายภิรมย์ ภูมิเหล่าแจ้งที่ปรึกษาชมรมรวมมิตร คิดทำดี101 เผยในช่วงท้ายว่า ทั้ง 2 จังหวัด 2 ทีม ได้หารือกันว่าต้นปีหน้า จะได้มีการประสานขอความร่วมมือ บ้านพี่เมืองน้องไปยังทีมฟุตบอลวีไอพี(VIP)จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ทั้ง 2 จังหวัด ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการดังกล่าว ถ้าทั้ง 2 จังหวัดส่งทีมเข้าร่วม การแข่งขันอาจ จะเปลี่ยนชื่อรายการแข่งขันใหม่จากการแข่งขันฟุตบอลประเพณี เป็น การแข่งขันฟุตบอลประเพณีร้อยแก่นสารสินธ์ VIPสามัคคี คัพ ครั้งที่ 1 ก็อาจเป็นไปได้ ทั้งนี้เพื่อสุขภาพและเชิ่อมสัมพันธ์ไมตรีความรักสมัครสมานสามัคคีระหว่างพี่น้อง เมือง ร้อยแก่นสารสินธ์ บ้านเฮา

*สรุปผลการแข่งขันในวันนี้ ทีมชมรมรวมมิตร คิดทำดี101*-สื่อมวลชนร้อยเอ็ด ยังเหนียวแน่น เอาชนะทีมเจ้าภาพ สื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคามไป(5-2) ทำให้ถ้วยรางวัลเกียรติยศยิ่ง ที่มีการจารึกตำแหน่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ตกเป็นของทีมเยือน
**ชมรมรวมมิตร คิดทำดี 101 -สื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ครองถ้วยใบดังกล่าวต่ออีก1 ปี มิตรภาพเหนือชัยชนะ:™

________________
((((((on)))))news
โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)ศรีไพร/ร้อยเอ็ด(ศ)
087-864-4400-063-938-3149
_______รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด