Uncategorized ข่าวเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยว

ประธานสภา อบจ.เชียงใหม่ เปิดสวนดอกไม้ บ้านวังดิน อำแม่ริม เชียงใหม่ เป็น ‘สวนดอกเบญจมาศ’ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว เข้าไปเก็บภาพในฤดูหนาว และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ในพื้นที่เป็นอย่างดี

ประธานสภา อบจ.เชียงใหม่ เปิดสวนดอกไม้ บ้านวังดิน อำแม่ริม เชียงใหม่ เป็น ‘สวนดอกเบญจมาศ’ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว เข้าไปเก็บภาพในฤดูหนาว และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ในพื้นที่เป็นอย่างดี

เมื่อเวลา 16.00 น.วัน10 ธันวาคม 2562 สจ.จีรเดช จีแดง ประธานองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด สวนดอกไม้ ของพ่อหลวงชัชร์ สุเป็ง ณ บ้านวังดิน ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้ร่วมงานดังกล่าวประกอบด้วย นายฐานพัชร์ เลิศจารุอนันต์ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานการเกษตรอำเภอแม่ริม พอ.พนม ศรีเผือก ที่ปรึกษาสวนดอกไม้ ตามแนวพระราชำริเศรษฐกิจพอเพียงฯและนางณภัทร ณ ลำปาง ผู้ให้การสนับสนุนเกษตรกรสวนดอกไม้
สำหรับสวนดอกไม้บ้านวังดินนั้น ซึ่งเป็นอาชีพเกษตรกร ในชุมชนมานานแล้ว การปลูกดอกไม้เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกทั่วไป ต่อมาไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีกระแสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาแรง จึงเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมา เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เข้ามาเยี่ยมเยือนเก็บภาพกับดอกไม้ เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านวังดินและพื้นที่ใกล้เคียงอีกทางหนึ่งด้วย โดยเฉพาะในหน้าหนาวดอกไม้จะสวยและเข้ากับบรรยากาศในการถ่ายภาพอีกด้วย ซึ่งจากมีแปลงและสวนดอกไม้หลากหลายสีสันสลับกัน เมื่อนักท่องเที่ยวถ่ายภาพจะออกมาอย่างสวยงามมาก โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม
โดยมีนักท่องเที่ยวต่างพากันเดินทางมาท่องเที่ยวยังสวนดอกไม้ของพ่อหลวงชัชร์ และสวนของเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก โดยบริเวณ ดังกล่าวนี้ มีการปลูกดอกเบญจมาศหลากหลายสีสัน ประกอบด้วย สีเหลือง สีแดง สีชมพู สีส้ม และสีขาว ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่เป็นทุ่งนาและมีภูเขาด้านหลัง นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและถ่ายภาพท่ามกลางแปลงดอกไม้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น. ของทุกวัน ต้องเสียค่าเข้าชมคนละ 50 บาท ส่วนเด็กเปิดให้เข้าฟรี

นายชัชร์ สุเป็ง ผู้ใหญ่บ้านศรีวารี หรือบ้านวังดิน เจ้าของสวนดอกไม้พ่อหลวงชัชร์ กล่าวว่า สวนเกษตรกร ปลูกดอกไม้มากว่า 30 ปีแล้ว ปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกดอกไม้เพื่อตัดดอกส่งขายทั่วประเทศกว่า 25 ราย รวมพื้นที่กว่า 100 ไร่ หลังกระแสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาแรง ทำให้เกษตรเจ้าของสวนหลายพื้นที่ เปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและถ่ายภาพ ตนเองจึงหารือกับกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านจนได้ข้อสรุปได้ว่า ควรทำสวนดอกไม้เชิงการค้าและท่องเที่ยวควบคู่กัน เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้ และกระจายรายได้สู่ชุมชน สวนดอกไม้ของตนเองสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลายร้อยคน เพราะมีพื้นที่กว้าง แต่หากนักท่องเที่ยวหนาแน่นก็สามารถกระจายไปยังสวนของเกษตรกรข้างเคียง ซึ่งสวนของตนเองและทุกๆ สวนในหมู่บ้านจะปลูกดอกไม้หมุนเวียนกันต่อเนื่องทั้งปี”
สำหรับสวนดอกไม้พ่อหลวงชัชร์ บ้านวังดิน ต.เหมือนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 19 กิโลเมตร ใช้เส้นทางถนโชตนามายังอำเภอแม่ริม และเลี้ยวขวาไปเส้นทาง ถนนแม่ริม – แม่โจ้ ข้ามสะพานแม่น้ำปิง ก่อนเลี้ยวขวามาทางหมู่บ้านวังดิน หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 086 9131477 , 061 4864335