ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง/ ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฯ อำเภอสะเมิง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ กำนันทุกตำบล และ ตัวแทนเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอสะเมิง ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง