พะเยา เทศบาลแม่กาอำเภอเมืองทำแนวกันไฟลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน


พะเยา เทศบาลแม่กาอำเภอเมืองทำแนวกันไฟลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน

อำเภอเมือง ร่วมกับกับเทศบาลตำบลแม่กา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระดมจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมือง กว่า 2,000 คน จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ตำบลแม่กาซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงในการเกิดไฟป่าและหมอกควันสูงในทุกปีที่ผ่านมา ขณะที่สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ล่าสุดมีคุณภาพอากาศปานกลาง โดยค่า PM 2.5 มีค่าเท่ากับ 39 ไมโครกรัม ขณะที่ PM 10 เท่ากับ 62 ไมโครกรัม

นายกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำจิตอาสากว่า 2,000 คน ร่วมกันเข้าทำแนวกันไฟป่าในพื้นที่ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังเทศบาลตำบลแม่กา ได้จัดทำโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน โดยเข้าทำการทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควัน หลังทุกปีที่ผ่านมาในพื้นที่มักเกิดปัญหาไฟป่าอย่างต่อเนื่องและเป็นพื้นที่เสี่ยง ในการเกิดปัญหาไฟป่าหมอก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมือง จึงได้ร่วมกันระดมทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว

ขณะที่สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ล่าสุดมีคุณภาพอากาศปานกลาง และมีค่าไม่เกินมาตรฐาน โดยค่า PM 2.5 มีค่าเท่ากับ 39 ไมโครกรัม ขณะที่ PM 10 เท่ากับ 62 ไมโครกรัม

,