Reporter&Thai Army

กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ กกล.รส.จว.พิจิตร , กลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่ กอบกู้แม่น้ำพิจิตร และภาคประชาชนกลุ่มผู้ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ ไทยอาสาป้องกันชาติ ร่วมกันวางกระสอบทรายอุดท่อลอดในแม่น้ำพิจิตร และคลองข้าวตอก เพื่อกักเก็บน้ำไว้เตรียมต่อสู้กับภัยแล้ง

11 มี.ค.62 : กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ กกล.รส.จว.พิจิตร , กลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่ กอบกู้แม่น้ำพิจิตร และภาคประชาชนกลุ่มผู้ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ ไทยอาสาป้องกันชาติ ร่วมกันวางกระสอบทรายอุดท่อลอดในแม่น้ำพิจิตร และคลองข้าวตอก เพื่อกักเก็บน้ำไว้เตรียมต่อสู้กับภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนน้ำจากกรมชลประทาน และ สทนช.