Uncategorized

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562

วันนี้ (12 มี.ค.62) เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ณ ห้องพลอยไพลิน โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยมี นายวิเชียร เหล่าเขตกิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีการเลือกตั้ง ตลอดจนข้อควรระวังของสื่อมวลชน ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร สื่ออย่างไรไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง และเรื่อง “การประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงใจประชาชน “เลือกคนดี เข้าสภา” 24 มีนา 2562” โดย นายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้การจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 มีสื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมจำนวน 40 คน 

การเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นการจัดการเลือกตั้งครั้งแรก ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีสาระสำคัญและบทบัญญัติใหม่หลายประการ การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลไปขยายผลให้ประชาชนรับทราบ และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริสุทธิ์ ยุติธรรม สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง หากมีข้อสงสัย หรือเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง สามารถสอบถามและแจ้งได้ที่ สายด่วน กกต.1444


ทีมข่าว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์