Uncategorized

ปราจีนบุรี …ยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี …ยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30น. ณ.โรงแรม วังสำราญ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นประธานในพิธี เปิด ”โครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี” โดย นายถาวร กูลศิริ ยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

 

กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ด้วยกระทรวงยุติธรรม มอบให้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมในจังหวัดปราจีนบุรี เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และชุมชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่และการสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของอาชญากร
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดปาจีนบุรี ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน

///BOONRAWD ///รายงาน