Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) สืบเนื่องจากบ้านของนางน้ำอ้อย คุ้มมั่น เกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๒ ที่ผ่านทำให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง

– เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) สืบเนื่องจากบ้านของนางน้ำอ้อย คุ้มมั่น เกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๒ ที่ผ่านทำให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยหน่วย ป.๔ พัน.๔ ได้จัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยร่วมกับชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ซึ่งทางผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง จากการดำเนินการปรับปรุงสำเร็จไปแล้ว ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ณ บ้านเลขที่ ๒๑/๓ ม.๑๗ ต.หนองบัว อ.หนองบัว จว.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย