Reporter&Thai Army Uncategorized

ชุดปฏิบัติการกิ่วทัพยั้ง ร่วมกับ ตำรวจภูธรแม่จัน สาธารณสุขอำเภอแม่จัน ตั้งจุดบริการประชาชนอำนวยความสะดวกบริการน้ำดื่มและสอบถามเส้นทางที่พัก

ชุดปฏิบัติการกิ่วทัพยั้ง ร่วมกับ ตำรวจภูธรแม่จัน สาธารณสุขอำเภอแม่จัน ตั้งจุดบริการประชาชนอำนวยความสะดวกบริการน้ำดื่มและสอบถามเส้นทางที่พัก

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ชุดปฏิบัติการฐานปฏิบัติการกิ่วทัพยั้ง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่จัน, เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 , เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่จัน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน, ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอแม่จัน ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2563 บริเวณจุดบริการประชาชนด่านตรวจถาวรฐานกิ่วทัพยั้ง ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสอบถามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว, ที่พัก พร้อมทั้งได้บริการ ดื่มน้ำ กาแฟ อย่างต่อเนื่อง