Reporter&Thai Army Uncategorized

ทุกการเดินทาง เราจะยืนข้างคุณ ” ชุดช่วยเหลือประชาชนกองร้อยทหารพรานที่ 3101 พร้อมจิตอาสาภัยพิบัติตำบลริมโขง ประจำจุดบริการประชาชน อำเภอเชียงของ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนรถเสียหลักลงข้างทาง ได้อย่างปลอดภัย

” ทุกการเดินทาง เราจะยืนข้างคุณ ” ชุดช่วยเหลือประชาชนกองร้อยทหารพรานที่ 3101 พร้อมจิตอาสาภัยพิบัติตำบลริมโขง ประจำจุดบริการประชาชน อำเภอเชียงของ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนรถเสียหลักลงข้างทาง ได้อย่างปลอดภัย

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดชุดช่วยเหลือประชาชน ประจำจุดบริการประชาชน กองร้อยทหารพรานที่ 3101 บ้านห้วยเย็นหมู่ 7 ร่วมกับ จิตอาสาภัยพิบัติตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนรถยนต์เสียหลักตกข้างทาง เนื่องจากฝนตกหนักทำให้ถนนลื่นบนเส้นทางหลวงหมายเลข 1290 บริเวณจุดชมวิวห้วยทรายมาน บ้านห้วยเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทราบชื่อคือ นายสายัณห์ อะโนมา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 86/1 หมู่ที่ 2 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พร้อมครอบครัว โดยหน่วยได้ทำการให้ความช่วยเหลือในขั้นต้น พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลือต่อไป