ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิราชประชานุเคราะประจำจังหวัดพิจิตร มอบสิ่งของพระราชทานและเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย แก่นายอำนวย สดสอาด


วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายวิทยา มากปาน กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิจิตร นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย เลขานุการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิจิตร นางรติรฬ พ่วงพร้อม ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิราชประชานุเคราะประจำจังหวัดพิจิตร มอบสิ่งของพระราชทานและเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย แก่นายอำนวย สดสอาด บ้านเลขที่ 95 หมู่ 3 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง ซึ่งได้เกิดอัคคีภัยบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย โดยมีนายอำเภอบึงนาราง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธีมอบ