“ญาติพบ นักรบอากาศโยธิน ครั้งที่ ๒”


“ญาติพบ นักรบอากาศโยธิน ครั้งที่ ๒”

กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ เปิดให้เยี่ยมทหารใหม่ ครั้งที่ ๒ ของทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ โปรดอ่านระเบียบการปฏิบัติด้วยนะคะทุกท่าน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่ และการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ให้กับญาติค่ะ