พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2561 ความร่วมมือระหว่าง กองทัพบก กับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


12 ธ.ค.61: พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2561 ความร่วมมือระหว่าง กองทัพบก กับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในภารกิจการขุดลอกแม่น้ำพิจิตร บริเวณ ต.คลองคะเชนทร์ และ คลองข้าวตอก ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร