ข่าว เพชรบูรณ์

นายเอกพันธ์ จิระสถิตย์ หัวหน้าแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีโครงการเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ร่วมป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2562 .

วันที่12 มีนาคม 2562 ที่ห้องนครบาล โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ นายเอกพันธ์ จิระสถิตย์ หัวหน้าแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีโครงการเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ร่วมป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2562 . โดยมีนายพงษ์พิทยา ธนะไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการเปิดงานเสวนา ในการเสวนาครั้งนี้ได้มีวิทยากรมาร่วมบรรยาย 4 ท่าน . 1 นายอธิวัฒน์ ชิตอรุณธนวัฒน์ อัยการจังหวัดสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ 2 ร้อยตำรวจเอกศักย์ศรณ์ ชัยธรรมาภรณ์ รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 พันตำรวจโทบริสุทธิ์ อธิจิต . สารวัตรสืบสวน กองกำกับการจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 คุณรัชนีนาถ สุภา เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางสาวสายหยุด ศรีธรรมมา หัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากร ในการดำเนินการ แรงงานต่างด้าวในจังหวัดเพชรบูรณ์มีอยู่ประมาณ 8,000 กว่าราย ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นรายงาน ในบริษัทสหฟาร์ม ที่เขตอำเภอบึงสามพัน ซะเป็นส่วนใหญ่

ท่านอัยการจังหวัด ได้ชี้แจงในกรณีการค้ามนุษย์ของเขตเพชรบูรณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอหล่มสักนั้น เป็นเครือข่ายของเครือข่ายท่าลี่เมืองเลย เป็นคนมาจากประเทศลาว ซึ่งในกรณีนี้ เป็นโหมดของการค้าประเวณี ที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วมีการจับได้ คดีการค้ามนุษย์ ที่จับได้นั้นจะต้องส่งส่วนกลางให้ตัดสิน เพราะเกี่ยวพันถึงเรื่องของยูเอ็น พันตำรวจโทบริสุทธิ์อธิจิต ได้กล่าวว่าคดีค้ามนุษย์เป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะต้องปราบปรามให้หมด แต่ในเขตเพชรบูรณ์ยังไม่มีการแจ้งว่ามีการจับกุมเรื่องการค้ามนุษย์ในด้านแรงงานที่ต่ำกว่า 15 ปี . ส่วนร้อยตำรวจเอกศักย์ศรณ์ ชัยธรรมาภรณ์ ได้กล่าวว่า ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง มีหน้าที่ควบคุมและจับกุม คนต่างด้าว ที่หลบหนีเข้ามาโดยผิดกฎหมาย ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพชรบูรณ์เป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชั้นใน ซึ่ง การปฏิบัติงานจะมีการตั้งด่านตรวจ อยู่ 2 จุด จุดที่ 1 บ้านกกกะทอน หล่มเก่า และจุดที่ 2 ที่อำเภอศรีเทพ ซึ่งจะสลับกันอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ถ้ามีบุคคลต่างด้าว เข้ามาพักอาศัยให้แจ้งกลับ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทราบ ไม่เช่นนั้น ท่านจะมีความผิด ส่วนทางด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีหน้าที่ดูแลและคุ้มครองแรงงานในเรื่องของการค้ามนุษย์ เป็นต้น รายการอบรมครั้งนี้ได้มีผู้มาเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 ท่าน