ข่าว เพชรบูรณ์

จ่าเอกวิชชา ฉัตรวิโรจน์ นายก อบต ร่วมกับ ดร วิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ได้จัดให้มี งานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ตำบลปากช่อง ประจำปี 2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์จ่าเอกวิชชา ฉัตรวิโรจน์ นายก อบต ร่วมกับ ดร วิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ได้จัดให้มี งานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ตำบลปากช่อง ประจำปี 2562 โดยจัดงานที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ปากช่อง โดยมีขบวนแห่ พระอุปคุต และขบวนต่างๆ มากมายมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในเขต ตำบลปากช่อง มาร่วมขบวนกันมากมาย และได้มีขบวนของช้าง ซึ่งเป็นของชาวบ้าน ที่ตำบลปากช่องมาร่วมงานเช่นกัน หลังจากนั้น ได้มีการแห่ขบวนทั้งหมด ไปที่วัด ศรีจันดาธรรม หมู่ที่ 12 ตำบลปากช่องอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลประมาณ 1.5 กิโลเมตร เวลา 17.00.น นาย พงษ์พิทยาธนไกรศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธาน การเปิดงาน บุญผะเหวดครั้งนี้ โดยมีนายอำเภอ ชนกมากพันธุ์นายอำเภอหล่มสัก นายก อบต รองประธานสภาวัฒนธรรมและคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ หลังจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเปิดงานเป็นที่เรียบร้อย ได้ตีฆ้อง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานในครั้งนี้เสร็จแล้วได้มีการแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่มาร่วมงานในวันนี้ให้กับคณะ ของผู้ว่าราชการจังหวัด และแขกผู้มีเกียรติรวมถึงชาวบ้านได้รับชม งานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ได้จัดขึ้น 2 วัน วันที่ 12-13 มีนาคม 2562