ข่าว สงขลา

สงขลา/สะเดา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขา นาทวี ผู้ถูกคุมประพฤติ 65 คน ร่วมเทศบาลเมืองสะเดา ลอกวัชพืชในคลอง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ 15 มีนาคม และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 16 มีนาคม 2562

สงขลา/สะเดา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขา นาทวี ผู้ถูกคุมประพฤติ 65 คน ร่วมเทศบาลเมืองสะเดา ลอกวัชพืชในคลอง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ 15 มีนาคม และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 16 มีนาคม 2562

วันนี้ 12 มี.ค.2562 ที่บริเวณ คลองสะพานม้า ถนนกาญจนวนิชย์ เขตเทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา นาย ธีรเดช แสงจันทร์ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขา นาทวี ได้นำผู้ถูกคุมประพฤติ ชาย – หญิง จำนวน 65 คน เจ้าหน้าที่ สำนักงานคุมประพฤติฯ และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเดา ร่วมกับ นาย สุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา และพนักงานเทศบาล โดยมีพนักงานห้างดังเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นกว่า 100 คน ร่วมปรับภูมิทัศน์สองฝั่งคลองสะพานม้า และลอกวัชพืช ผักกระเฉด ที่ขึ้นในคลองหนาแน่น ทำให้น้ำในคลองไหลไม่สะดวก ระยะความยาวกว่า 100 เมตร และสนับสนุนน้ำดื่ม และอาหารว่าง

นาย ธีรเดช แสงจันทร์ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขา นาทวี บอกว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อนำผู้ที่ถูกคุมประพฤติ ร่วมกันทำงานเพื่อสังคม และเพื่อคืนคนดีสู่สังคม เนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ 15 ธันวาคม 2562 และเนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 16 มีนาคม 2562 โดยกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามที่ได้กำหนดแผนงานเอาไว้
ด้าน นาย สุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา กล่าวว่า พร้อมที่จะร่วมมือ และสนับสนุนสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี ในการนำผู้ถูกคุมประพฤติ และพนักงานเทศบาลเมืองสะเดา ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เมืองสะเดา เป็นเมืองสะเดาน่าอยู่

https://youtu.be/roKGIrCkbnk

พิภพ ประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวอำเภอสะเดา ราบงาน