ข่าว เพชรบูรณ์

รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์

รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ดำเนินการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมคือการระดมพลล้างส้วมอย่างถูกสุขลักษณะและการทำความสะอาด Big Cleaning Day พร้อมกันในวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้ใช้พื้นที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้นแบบจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำชุมชน อสม. ผู้ประกอบการพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายอภิชาติ ศรีม่วงนายอำเภอเขาค้อ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์และเหตุผลที่จัดในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์เนื่องจากในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปีจะมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อให้มีการทำความสะอาดและปรับปรุงส้วมในความรับผิดชอบของตนเอง พร้อมกับเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องต่อไป

ภาพ-ข่าว ศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลก-ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์