Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

กอ.รมน. จังหวัดเพชรบูรณ์ พบ กลุ่มสื่ออาสา มวลชน กองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์.

*** กอ.รมน. จังหวัดเพชรบูรณ์ พบ กลุ่มสื่ออาสา มวลชน กองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์.

เมือ วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. ณ. ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ( อาคารหลังใหม่ ชั้น 3 ) ห้อง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ นาย ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ที่ ปรึกษากลุ่มสื่อ มวลชนอาสา กอ.รมน. พ.ช. ได้นำคณะ สื่อมวลชนอาสา เข้าต้อนรับ ท่าน พ.อ. ปฐวี ศรีสุข รองผู้ บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 36 (รอง ผบ.มทบ.36) และ ใน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายใน ( รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท) ) ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้เข้าพบกับกลุ่มสื่อมวลชนอาสา เพื่อความมั่นคง ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ปรึกษา กันเรื่อง สื่อมวลชน ในการนำเสนอข่าว สาร ที่ถูกต้อง ต่อสาธารณชน ทั้งในจังหวัดเพชรบูรณ์ และภายนอกจังหวัด ได้ขอความร่วมมือ กับสื่อ ต่างๆ ให้นำเสนอข่าว อันนี้ข้อความ ที่เป็นจริง และ ให้ ชี้แจงกับสถานะชน ในข่าวอันเป็นเท็จ เพื่อที่ ประชาชนโดยทั่วไป จะได้ไม่สับสน กลับข่าว ต่างๆ ที่ถูกนำเสนอในขณะนี้ โดยให้ นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม ตำแหน่ง ผู้ประสานงานหลักกลุ่มสื่อมวลชนอาสา กอ.รมน.พ.ช. ช่วยสอดส่องดูแล ด้าน การข่าว ต่างๆ และใน ท้าย นี้ กลุ่มสื่ออาสา มวลชน ได้มอบของ ต้อนรับ และแสดงความยินดี ในการ เดินทางมารับตำแหน่งในครั้งนี้ กับท่าน ด้วย

ภาพ/ข่าว ทีมงาน นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม