ข่าว ลำพูน

ลำพูนพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

ลำพูนพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระดมทุกหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงในทุกมิติ บังคับใช้กฎหมายเข้มงวด ตั้งด่าน 575 ด่านชุมชน ใน 8 อำเภอ สกัดกลุ่มพฤติกรรมเสี่ยงอาจเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถภายในหมู่บ้าน

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์บริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เสธนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ขนส่งจังหวัดลำพูน แขวงทางหลวงจังหวัดลำพูน เป็นต้น ร่วมกันแถลงข่าวแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผ่านรายการพิเศษสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมของจังหวัดลำพูนในการอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชน ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ข้อมูลประชาชนถึงมาตรการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในทุกมิติ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ คาดว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวจะเดินทางสัญจรมาที่จังหวัดลำพูนเป็นจำนวนมาก จังหวัดลำพูนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และอยากให้ประชาชนมีความสุขตลอดช่วงเทศกาลนี้ จึงได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการรรรงค์และเตรียมการดูแลความปลอดภัย ตั้งเป้าให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียลดลงร้อยละ 5 จากข้อมูลสถิติย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี ขณะนี้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการตามแผนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง ต่อเนื่อง ด้านสังคมชุมชนด้วยการจัดตั้งด่านชุมชนทุกชมชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน 575 ด่านชุมชน ใน 8 อำเภอ

เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถภายในหมู่บ้าน จัดพื้นที่โซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ สร้างการรับรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน ด้านมาตรการองค์กรหน่วยงานของภาครัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจราจร ลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ตรวจสอบจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมข้างทาง ติดตั้งแสงสว่าง ป้ายเตือน ปัจจัยเสี่ยงด้านพาหนะ ตรวจวัดสารเสพติด วัดระดับแอลกอฮอล์ เฝ้าระวังตรวจสอบความเร็วของรถโดยสารสาธารณะผ่านระบบ GPS ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์เฉพาะทาง หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน หากเกิดอุบัติเหตุแล้ว กำหนดให้มีการเจาะเลือดวัดระดับแอลกอฮอล์ หากพบปริมาณที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดประกันภาคสมัครใจไม่จ่ายค่าเบี้ยประกัน

โดยให้ควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน อย่างจริงจังต่อเนื่อง
จังหวัดลำพูน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและผู้เดินทางสัญจรไปมาช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร หากมีกรณีเหตุด่วนฉุกเฉินสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือในทุกกรณีได้ที่สายด่วนหมายเลข 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
…………
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน