Reporter&Thai Army

☀️⭐️ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริการประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ จนท.ผู้ปฏิบัติงาน ???‍?‍?‍?

☀️⭐️ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริการประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ จนท.ผู้ปฏิบัติงาน ???‍?‍?‍?

?? เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.00 o. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2562 ? พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ณ จุดบริการน้ำมัน ปั๊ม ปตท.ศรีสุธาออยล์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี หน่วยงานภาคเอกชน ร่วมบริการประชาชน อาทิ สำนักงานใหญ่โตโยต้าพิษณุโลก ,วิทยาลัยสารพัดช่าง, วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ,อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จัดนักศึกษามาให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะ Fix IT Center ตามโครงการอาชีวะอาสา, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ , กองบิน46 และ การให้บริการทางแพทย์โดย เจ้าหนา้ที่แพทย์ พยาบาลจาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดเจ้าหน้าที่ มาให้บริการ ตลอดห้วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ? ✔️✨

? ? ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กำชับให้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด รวมไปถึงหน่วยทหารในพื้นที่ทั่วประเทศ จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562 ในพื้นที่จำนวน 444 จุด ทั่วประเทศแบ่งเป็นพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1 จำนวน 83 จุด พื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 125 จุด พื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 154 จุด พื้นที่ กองทัพภาคที่ 4 จำนวน 19 จุด เพื่อช่วยดูแลความเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ???