Reporter&Thai Army

พ.อ.ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์ รอง ผบ.มทบ.๓๖ พร้อมคณะนายทหารร่วมตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พ.อ.ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์ รอง ผบ.มทบ.๓๖ พร้อมคณะนายทหารร่วมตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ และมอบสิ่งของให้กับ เจ้าหน้าที่ จุดบริการประชาชน พร้อม หน.ส่วนราชการ ณ บริเวณหน้าค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช. โดยมี ผบ.พล.ม.๑ เป็นประธานตรวจเยี่ยม ฯ