Reporter&Thai Army

เจ้ายักษ์เขียว ดูดฝุ่น ยังทำงาน Run ต่อเนื่อง 24 hr. ไม่ต้องหยุด สร้างแรงดูด ไปเรื่อยๆกินฝุ่น คู่ไปกับมือเผา

11 เมษา /22 45 น.เจ้ายักษ์เขียว ดูดฝุ่น ยังทำงาน Run ต่อเนื่อง 24 hr. ไม่ต้องหยุด สร้างแรงดูด ไปเรื่อยๆกินฝุ่น คู่ไปกับมือเผา มีทีมอารักขาดูแลกลางคืน ให้เจ้ายักษ์เขียวทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เป็นทหารกองร้อย 3 ฉก.ม 2 กกล ผาเมือง ยืนหยัด ช่วยกันดูแล เจ้ายักษ์เขียวดูดฝุ่น ควันพิษ ที่ปกคลุมแม่สาย ลานเอนกประสงค์ โรงแรมแม่โขง เดลต้า อ.แม่สาย