Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 1 หมู่.รส.ที่ 1 อ.เมือง (ร.14พัน.2) นำโดย พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ.

เมื่อ 240800 ต.ค.61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 1 หมู่.รส.ที่ 1 อ.เมือง (ร.14พัน.2) นำโดย พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. ฝ่ายปกครอง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต8 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร แขวงทางหลวงชนบท และประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดวัชพืช ณ บริเวณโดยรอบริมแม่น้ำปิง อ.เมือง จว.กพ. โดยมี นาย เชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในการปล่อยแถว มีผู้เข้าร่วมโครงการ 100คน