ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

รองผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

11 เมษายน 2567  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 โดยมี พ.อ.ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ ผู้แทน รอง กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด, นางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด, นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด, นางสาวภมรมาศ เกษร ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด และนายสิทธินันท์ ชำนาญยงค์ ผู้แทนสนง.ปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมออกตรวจ ที่ จุดตรวจตู้ยามบัวคำ ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย, จุดตรวจสี่แยกเทศบาลตำบลเมยวดี ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี, จุดตรวจสี่แยกหน้าสถานีตำรวจภูธรหนองพอกตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก และจุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรโพนทอง ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง

โดยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จังหวัดร้อยเอ็ดมีการดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้จุดตรวจ หรือด่านชุมชน ยังสามารถคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจสามารถคัดกรอง ตักเตือน ในการช่วยลดสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ได้มีการมอบน้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละจุดตรวจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้หน่วยงานทุกภาคส่วนปฏิบัติตามกรอบแผน อย่างเข้มข้นจริงจัง และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจราจรตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมให้นำแนวทางการเฝ้าระวัง เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยอย่างที่สุด

สมนึก บุญศรี รายงาน