ข่าว พะเยา ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สีสันแข่งลาบควาย ปี๋ใหม่เมือง Soft Power เฮือนบุญญตาน พะเยา

12 เมษายน 67  เรือนบุญญตาน ถนนแม่ต๋ำสายในชุมชนบ้านแม่ต๋ำป่าลานคำ ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จัดงานปี๋ใหม่เมืองแข่งขันลาบควาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์อาหารพื้นเมือง ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมล้านนา ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวในโอกาสวันป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หรือเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดพะเยา โดยมีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาร่วมชมการแข่งขันลายควายกันอย่างคึกคัก

การจัดงานครั้งนี้มีการจัดแข่งขันลาบควายโดยผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละทีมจะใช้ลวดลายลีลาอย่างไรก็ได้ จะควงมีด สับลาบ หรือ จะฟ้อนดาบ ตามใจ เมื่อเริ่มแข่งต่าง ไม่มีใครยอมใครเลย กันอย่างเต็มที่ ทั้งเต้นทั้งลาบ บางคนก็ใช้มีดเล่มเดียว 2เล่ม ลาบโชว์ งานนี้นอกจากผู้เข้าแข่งขันแล้ว มีบรรดากองเชียร์ที่ไปคอยเชียร์ แต่ละคนต่างออกลีลาเชียร์ทีมของตัวเองเต็มที่

นายบุรี จารุโชติรัตนสกุล เจ้าของเรือนบุญญตาน เล่าว่าทางเรือนบุญญตานได้จัดกิจกรรมแข่งขันลาบเมืองปี๋ใหม่หรือปี๋ใหม่เมือง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราสร้างสรรค์ให้กับชุมชนให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เข้มแข็งในโอกาสต่อไป

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี  รายงาน