Uncategorized

สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์นราธิวาส จัดสัมมนาในหัวข้อ “นราธิวาสต้องดีกว่า” เชิญหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของคนใต้ในพื้นที่ รับเป็นนโยบายหลักในการแก้ปัญหาให้ประชาชน คาดปาตี่ริสไม่น้อยกว่า 5 เสียง

สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์นราธิวาส จัดสัมมนาในหัวข้อ “นราธิวาสต้องดีกว่า” เชิญหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของคนใต้ในพื้นที่ รับเป็นนโยบายหลักในการแก้ปัญหาให้ประชาชน คาดปาตี่ริสไม่น้อยกว่า 5 เสียง


ณ ห้องประชุมสวนอาหารริมน้ำ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรค ประชาธรรมไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เพื่อร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นราธิวาสต้องดีกว่า” ที่ทางสถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์นราธิวาส ได้จัดสัมมนาขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและรับฟังปัญหาจากผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา นักวิชาการ ผู้นำสตรี ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้นำท้องถิ่นและภาคประชาชน จำนวน 100 คน มาประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาจังหวัด ให้ตรงจุดจากปากของคนในพื้นที่จริงอย่างตรงไปตรงมา
นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรค ประชาธรรมไทย เปิดเผยว่า การลงพื้นที่นราธิวาสในครั้งนี้ก็เพื่อมารับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน การที่พรรคการเมืองจะกำหนดนโยบายเพื่อจะแก้ปัญหาให้กับประชาชน มันก็ต้องมาฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริง และเท่าที่มารับฟังในวันนี้ก็รู้สึกแปลกใจที่ทางสภาพัฒน์ได้ระบุไว้ว่าเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุด และเท่าที่ได้ร่วมสัมมนากับคนหลายกลุ่ม ซึ่งพรรคการเมืองต้องนำมาบรรจุเป็นนโยบาย ซึ่งตนมองว่าทุกอย่างมันแก้ได้ด้วยนักการเมืองในสภาและถ้าพรรคประชาธรรมได้ร่วมรัฐบาลก็แน่นอนเป็นเรื่องที่ทางพรรคจะต้องแก้ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมารู้ตลาดโอไอซีดี ซึ่งจะแก้ปัญหาด้านการเกษตรได้โดยการเชิญภาคลงทุนมาร่วมลงทุกในภูมิภาคภาคใต้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็ต้องเชิญกลุ่มประเทศมุสลิมทั้งหลายเชิญเข้ามาโดยความสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศมุสลิมพร้อมฟื้นฟูระหว่างไทยกับซาอุดีอาหรับเบีย 28 ปีที่ผ่านมาเราลดระดับการฑูตลงและเสียโอกาสไป และยังห้ามคนของเขาเข้าประเทศเราและห้ามแรงงานเราเข้าไปขายแรงงาน ซึ่งเขาเองก็อยากมาร่วมลงทุนกับเราถ้าเราฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและพรรคประชาธรรมไทยจะทำให้ได้และเอานราธิวาสเป็นศูนย์กลางการแสวงบุญที่นำเขามาร่วมลงทุนขยายเป็นสนามบินนานาชาติต่อไป เพื่อนำประเทศมุสลิมทั้งหลายมาใช้เป็นฐาน
ส่วนจะขาดหวังว่าจะได้กี่ที่นั่งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ตนเชื่อว่า ถ่นโยบายของพรรคสามารถแก้ปัญหาตรงจุดให้กับประชาชนในพื้นที่ได้แล้ว ถือเป็นโอกาสของพรรคและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประชาชนในพื้นที่ไป เพียงแค่ให้ครอบครัวประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น และเท่าที่ร่วมสัมมนาครั้งนี้มีกระแสตอบรับที่น่าพอใจ และนำข้อมูลไปทำการบ้านค่อนข้างเยอะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร เพียงแค่ขอโอกาสจากพี่น้องในพื้นที่คาดอย่างน้อย 5 เสียงในภาคใต้ และนโยบายการนำคนลงทุนในตะวันออกกลางมาลงทุนในยังไม่มีพรรคใดกล้าประกาศ ซึ่งหากหวังให้ประเทศอเมริกา ญี่ปุ่นมาลงทุนเขาคงไม่มา แต่ถ้าตะวันออกกลางมาลงทุนในร่วมกับมุสลิมด้วยกันคงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนมุสลิมด้วยกัน.

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807