ข่าวกระแสสังคม

จังหวัดชลบุรี ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล

จังหวัดชลบุรี ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล
ผู้ประกาศ ชาวจังหวัดชลบุรี ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561


เทป ที่บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 87 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกราบถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 จากนั้นพระสงฆ์ จำนวน 87 รูป เดินออกรับบิณฑบาตจากประชาชน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ในพระราชภารกิจที่ทรงปฏิบัติ เสียสละความสุขส่วนพระองค์ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา พระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อุทิศพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และพระราชทานร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฏร์ โดยมิทรงย่อท้อ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาคุณ ที่ทรงปฏิบัติอย่างมากมาย ล้วนจารึกอยู่ในหัวใจของปวงพสกนิการชาวไทยตลอดไป

 

///แจ๊ค ทีวารีเจริญ ชลบุรี