Uncategorized

สตูล พลตรีพิเศษ ศิริเกษม รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนและตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน

สตูล พลตรีพิเศษ ศิริเกษม รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนและตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน


วันนี้12ส.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 9 และ 10 ส.ค. 61 พันเอกสุรเทพ หนูแก้วรองผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี และพันเอกนิคม ทองอินทร์แก้ว รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ร่วมให้การต้อนรับพลตรีพิเศษ ศิริเกษม รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการเดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน และตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังเทพสตรี ที่ 404 ,ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังเทพสตรี ที่ 405 ในพื้นที่จังหวัดสตูล พร้อมทั้งเยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมายของชุดปฏิบัติการพลเรือนกองกำลังเทพสตรี ที่ 404 , ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังเทพสตรี ที่ 405 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน พบปะหารือข้อราชการกับส่วนราชการในพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองวังประจัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไป


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล