ข่าวกระแสสังคม

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษมอบโล่เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แม่ตัวอย่างดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษมอบโล่เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แม่ตัวอย่างดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่วัดมหาพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบโล่เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และนายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ นำบุคคลดีเด่นจาก 22 อำเภอ ของจังหวัดศรีสะเกษ ที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับองค์กรเครือข่าย พิจารณาคัดเลือกแม่ผู้อบรมบุตรธิดาให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ และเป็นแม่ที่อุทิศตนเพื่อสังคมตลอดมา ประกอบด้วยแม่ตัวอย่างดีเด่นประจำปี 2561 จำนวน 27 คน และบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต จำนวน 3 คน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเพื่อเป็นเทิดทูนพระคุณแม่และยกย่องชูเกียรติแม่ตัวอย่างดีเด่นให้ปรากฏในสังคมต่อไป

***********
บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ