ข่าวกระแสสังคม

ในหลวง ร.10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวพะเยา

พะเยา…ในหลวง ร.10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวพะเยา

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี
และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน มามอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพะเยา

วันที่ 9 พ.ย.61 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อันเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอจุน จำนวน 750 ผืน ที่หอประชุม 50 ปี อำเภอจุน โดยมีนายรณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้
จากนั้นองคมนตรี ได้เดินทางไปผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ ที่หอประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จำนวน 750 ผืน และมอบให้กับ ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.แม่ใจ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ อีก จำนวน 500 ผืน และได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียง อีกจำนวน 5 ราย ในการนี้ได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน รวมถึงมีจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ให้บริการตรวจรักษาโรคฟรี แก่ราษฎรที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ด้วย

จังหวัดพะเยา ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้ผู้ที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และจากการสำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวในห้วงปี 2561-2562 มีราษฎรที่ประสบภัยหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย มีความต้องการเครื่องกันหนาว จำนวน 82,681 ราย โดยจังหวัดพะเยาได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิการกุศลต่าง ๆ ได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้ว และจะได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางการต่อไป

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มายังราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกคนในการผ่านพ้นวิกฤตภัยในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี ซึ่งราษฎรที่เดินทางมารับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ต่างรู้สึกสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อน จากอากาศหนาวเย็น ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อันเชิญสิ่งของพระราชทาน มามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในครั้งนี้