ข่าวบันเทิงและกีฬา

พังงา/ จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ค้นหาเยาวชนมากความสามารถเข้าแข่งขันในระดับภาค

พังงา/ จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ค้นหาเยาวชนมากความสามารถเข้าแข่งขันในระดับภาค
วันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE Phang Nga 2019 เพื่อค้นหาเยาวชนวัยทีนรุ่นใหม่ ที่มากด้วยความสามารถทั้งการร้องและการเต้น เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ พร้อมทำการคัดเลือกเข้าประกวดในระดับภาคต่อไป


นายสมคิด แซ่อ๋อง รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กล่าวว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงาได้ดำเนินงานมาถึง 16 ปี อย่างต่อเนื่อง เน้นจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพให้เด็กและเยาวชน โดยใช้กิจกรรมต่างๆเป็นสื่อ เพื่อให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะการเป็นผู้นำที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแก่เพื่อนในวัยใกล้เคียงกันแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” ทั้งการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ เพิ่มพื้นที่ให้เยาวชนแสดงความสามารถในรูปแบบกิจกรรม Play and learn กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถ พร้อมไปกับการสร้างและพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ เป็นคนเก่งและเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เน้นการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการแข่งกันทำความดี สอดแทรก เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาให้เยาวชนมีภูมคุ้มกันในการต่อต้านยาเสพติดและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดต่อไป

อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530