Uncategorized

จังหวัดนครสวรรค์จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดนครสวรรค์ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2561

จังหวัดนครสวรรค์จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดนครสวรรค์ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2561


เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้(12 กันยายน 61) ที่ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดนครสวรรค์ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2561 เพื่อเป็นการร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นศิริมงคล และเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้ทำไว้ในขณะดำรงตำแหน่งในการรับราชการ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากส่วนราชการต่างๆได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน อีกด้วย ซึ่งมีการถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ วัดวรนาถบรรพต การรดน้ำ มอบของขวัญ แก่ผู้เกษียณอายุราชการและร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน

กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์