Uncategorized

นายกสมาคมนักบินไทย หารือ ‘หม่อมเต่า’เร่งแก้นักบินจบใหม่ล้นตลาด

นายกสมาคมนักบินไทย หารือ ‘หม่อมเต่า’เร่งแก้นักบินจบใหม่ล้นตลาด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายกสมาคมนักบินไทย เพื่อหารือเรื่องการแก้ไขปัญหานักบินล้นตลาด หลังพบนักบินไทยจบใหม่ตกงานสะสมหลายร้อยคน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ กัปตันสนอง ยิ่งเจริญ นายกสมาคมนักบินไทย กัปตันสิทธิเดช เหมืองสิน อุปนายกสมาคมนักบินไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือเรื่องปัญหานักบินไทยจบใหม่ว่างงาน ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยนายกสมาคมนักบินไทย กล่าวว่า ปัจจุบันอัตราการว่างงานสะสมของนักบินไทยที่จบใหม่มีจำนวนมากถึงประมาณ 600 คน โดยมีสาเหตุมาจากการส่งเสริมการผลิตบุคลากรในส่วนนักบินเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินเป็นจำนวนมาก ตามแนวโน้มอัตราการจ้างงานในตำแหน่งนักบินที่เพิ่มสูงขึ้นในอดีต อย่างไรก็ตามในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กลับเกิดปัญหานักบินจบใหม่ว่างงานขึ้น เพราะอัตราการจ้างงานส่วนหนึ่งถูกนักบินต่างชาติเข้าแย่งงาน ซึ่งอาจจะขัดต่อหลักการของ พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 และการกำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะสงวนอาชีพนักบินไว้สำหรับคนไทย

ในปัจจุบันมีคนต่างด้าวที่ทำงานในตำแหน่งนักบิน จำนวน 113 คน จาก 13 บริษัท โดยได้รับใบอนุญาตทำงานในแบบธุรกิจ จำนวน 12 คน และได้รับใบอนุญาตทำงานในแบบ BOI จำนวน 101 คน

ทั้งนี้ รมว.แรงงาน ได้รับทราบ และจะมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการช่วยประชาสัมพันธ์แนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะตัดสินใจเรียนด้านการบินและที่สาขาที่เกี่ยวข้องว่า ความต้องการของตลาดเริ่มอิ่มตัวแล้ว เนื่องจากมีการผลิตบุคลากรออกมาเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าทำงาน จึงต้องการให้ผู้ปกครองแนะนำบุตรหลานเรียนในสาขาอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ รมว.แรงงาน ยังได้กำชับให้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการกวดขันการเข้ามาทำงานของนักบินต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหานักบินไทยล้นตลาดต่อไป